Ανάρτηση της Περίληψης Διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης για τη μίσθωση μηχανημάτων με αυτεπιστασία του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου. Εκτύπωση
Τετάρτη, 08 Ιούνιος 2016 15:15
Το Δασαρχείο Κ. Νευροκοπιου προκηρύσσει Πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (Π.Δ. 437/81) για την Μίσθωση με ωριαία αντιμισθία δύο μηχανημάτων ήτοι: 
  • Ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) Ιπποδύναμης 115 HP μέχρι 180 HP, με σύστημα προώθησης (μπροστινό μαχαίρι), με ωρομίσθιο, για την Συντήρηση-Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Δασικού Συμπλέγματος Δυτικά Ποταμού Νέστου από το Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου.
    Η μίσθωση θα γίνει για συνολική δαπάνη 7.258,06 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (7.258,06 € + 1.741,94 € ΦΠΑ=9.000€)
  • Ενός (1) λαστιχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή αργών υλικών (αμμοχάλικου, γαιών, βράχων, ορυκτού, μεταλλικού κλπ) κάθε τύπου με υδραυλικό σύστημα ιπποδύναμης 60 HP και άνω, ο οποίος οφείλει να φέρει κουβά χωρητικότητας 0,80 Κ.Μ. και πάνω, και τσάπα ανοίγματος πάνω από 0,70 μ. με ωρομίσθιο, για Συντήρηση-Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου στο Δασικό Σύμπλεγμα Δυτικά & Νοτιοδυτικά Λεκάνης Κ. Νευροκοπίου από το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου. H μίσθωση θα γίνει για συνολική δαπάνη 7.258,06 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (7.258,06 € + 1.741,94 € ΦΠΑ=9.000€)
Ο συνολικός Προϋπολογισμός μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των 18.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2016. Η κατανομή του παραπάνω ποσού στα δύο μηχανήματα έγινε σύμφωνα με την αριθμ. 8161/07-06-2016 (ΑΔΑ: 77ΦΡΟΡ1Υ-ΣΗΤ) Απόφαση του Δασάρχη Κ.Νευροκοπίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφές Υποχρεώσεων, Οικονομική Προσφορά κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου (Γραφείο ΕΔΕ), μέχρι τις 17-06-2016, ημέρα Παρασκευή.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10-11π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου Κ. Νευροκοπίου και θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 437/81 και τους όρους των Συμβατικών τευχών.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2523021042, FAX επικοινωνίας 2523021041, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία είναι ο κος. Μαναρίδης Μιχαήλ.

 

 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.