Διακήρυξη επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Εγκατάσταση στεγάστρου εκτελωνιστικού ελέγχου του συνοριακού σταθμού Κήπων Ν. Έβρου και συναφή έργα υποδομής» με προϋπολογισμό 212.000,00€ Εκτύπωση
Τετάρτη, 02 Δεκέμβριος 2015 08:30

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜ-Θ), διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Εγκατάσταση στεγάστρου εκτελωνιστικού ελέγχου του συνοριακού σταθμού Κήπων Ν. Έβρου και συναφή έργα υποδομής» με προϋπολογισμό  212.000,00€ (Σύνολο δαπάνης έργου 172.357,72€, Φ.Π.Α. 23% 39.642,28€).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 93.274,98€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 31.908,72€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) και γ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 47.174,02€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 172.247,99€ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 212.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.