Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ενός (1) οχήματος τύπου τζιπ και μέχρι 1.400cc, για τις ανάγκες του Δασαρχείου Διδυμοτείχου. Εκτύπωση
Τρίτη, 13 Οκτώβριος 2015 12:55
Το Δασαρχείο Διδυμοτείχου προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ενός (1) οχήματος τύπου τζιπ και μέχρι 1.400cc, για τις ανάγκες του Δασαρχείου Διδυμοτείχου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 21.000 ευρώ και η κατανομή αυτού ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21157/12-10-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Δασάρχη Διδυμοτείχου. Η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 99-723/073 ΚΑΕ 1731 του οι-κονομικού έτους 2015.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής. Το χρονικό διάστημα της προμήθειας αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία σύμβασης με τον ανάδοχο μέχρι 31-12-2015.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 25530-22204, 2553025203 (κ. Κοσπαντσίδης Κωνσταντίνος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.