Διακήρυξη επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση Χώρου Εναπόθεσης Φωσφογύψου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αιγινίου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας (Π.Κ.Μ.)». Εκτύπωση
Τετάρτη, 22 Απρίλιος 2015 10:10
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«Αποκατάσταση Χώρου Εναπόθεσης Φωσφογύψου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αιγινίου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας (Π.Κ.Μ.)» Προϋπολογισμού 149.937,57 € Ευρώ (με Φ.Π.Α.).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 05/05/2015 και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου ΑΔΜΘ.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 05/05/2015, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, οδός Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη 542 10, πληροφορίες Καραβανάς Αναστάσιος τηλ.: 2313 309722, Γκινίδη Παναγιώτα, τηλ.: 2313 309193, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.