Λήψη εγγράφων προσφορών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και φρυγανεύσεων αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς για το έτος 2014. Εκτύπωση
Τετάρτη, 13 Αύγουστος 2014 12:30

Ο Δασάρχης Κιλκίς ανακοινώνει τη λήψη σφραγισμένων εγγράφων προσφορών άνευ δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθ. 9 του Π.Δ. 437/81, για την εκτέλεση με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, των εργασιών: «Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς έτους 2014» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου των εργασιών της μελέτης σε συμπληρωμένο έντυπο της υπηρεσίας. Η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών  θα ανατεθεί στο μειοδότη που θα δώσει τη μεγαλύτερη έκπτωση. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που θα εκτελεστούν θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 10.000,00 € (συμπερι-λαμβανομένου του ΦΠΑ).

Η διαδικασία λήψης των εγγράφων προσφορών θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Κιλκίς ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής λήψης εγγράφων προσφορών, που ορίσθηκε με την αριθ. 6062/20-05-2014 απόφαση του Δ/ντή Δασών Ν. Κιλκίς, την 26-08–2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη ή ασύμφορη για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 02–09–2014, ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη έκδοση απόφασης ή δημοσίευσης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται επίσης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δασαρχείου Κιλκίς, οδός 21ης Ιουνίου 207, 3ος όροφος, τηλέφωνο : 2341022400 (αρμόδιος κ. Γ. Καγιάννης ή κ. Χ. Ρακιτζόπουλος).

 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.