Επαναληπτικός Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση της Δράσης 3.1.1: «Εκπόνηση μελέτης αγοράς δασικών προϊόντων στην ΠΕ Κιλκίς» Εκτύπωση
Πέμπτη, 20 Μάρτιος 2014 14:00
Το Δασαρχείο Κιλκίς προκηρύσσει Επαναληπτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάθεση της Δράσης 3.1.1: "Εκπόνηση μελέτης αγοράς δασικών προιόντων στην ΠΕ Κιλκίς", με προυπολογισμό 4.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη, μέχρι και 4 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή, μέχρι τις 24-4-2014. Τα εν λόγω τεύχη θα παραδίδονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή σε οπτικό δίσκο (CD), ενώ το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα παραδίδεται σε ξεχωριστό φύλλο Α4 και θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα της υπηρεσίας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2341022400, FAX επικοινωνίας 2341022478, αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες κ. Γεώργιος Καγιάννης ή κα Κυράτσα Καζλαράκη.

2. Οι προσφορές θα πρέπει να περιέλθουν στο Δασαρχείο Κιλκίς μέχρι τις 28-4-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

3. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών. Η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 28-4-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Δασαρχείου Κιλκίς, από την αρμόδια επιτροπή.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ

ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΟΡ1Υ-ΙΑΖ

 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.