Προκήρυξη διενέργειας ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Αστυνομικών Αρχών Ν.Δράμας, χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για το έτος 2014 (Διακήρυξη αρ. 1/2014) Εκτύπωση
Τετάρτη, 12 Μάρτιος 2014 15:20
Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης DIESEL - κωδικός CPV 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη - κωδικός CPV 09132100-4 και πετρελαίου θέρμανσης - κωδικός CPV 09135100-5), για τις ανάγκες των Αστυνομικών Αρχών Ν. Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι μία και ενενήντα πέντε λεπτών Ευρώ (195.121,95€) πλέον Φ.Π.Α. για το έτος 2014.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 05-05-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο γραφείο 336 του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Δράμας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, στον 3ο όροφο του ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Δράμα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό Ν. Δράμας, στο τηλέφωνο 2521351334.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.