Περίληψη Διακήρυξης επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) ηλεκτρονικής υπέργειας πλήρως χαλύβδινης γεφυροπλάστιγγας δυναμικότητας 80 τόνων στο χώρο του Σταθμού του τελωνείου Ευζώνων της ΠΕ Κιλκίς». Εκτύπωση
Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 11:35

Το Δασαρχείο Κιλκίς προκηρύσσει επαναληπτικό Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάθεση της Δράσης «Προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) ηλεκτρονικής υπέργειας πλήρως χαλύβδινης γεφυροπλάστιγγας δυναμικότητας 80 τόνων στο χώρο του Σταθμού του τελωνείου Ευζώνων της ΠΕ Κιλκίς», με προϋπολογισμό 20.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας 21ης Ιουνίου 207, 61100 Κιλκίς. Για την παραλαβή της Διακήρυξης απαιτείται κατάθεση ποσού πέντε ευρώ (5 €) στο Δασαρχείο Κιλκίς. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2341022400, FAX επικοινωνίας 2341022478, αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες κ. Γεώργιος Καγιάννης ή κα Αγγελική Ουρούζη.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιέλθουν στο Δασαρχείο Κιλκίς μέχρι τις 30-07-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 31-07-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Δασαρχείου Κιλκίς, από την αρμόδια επιτροπή.

 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.