Προκήρυξη και τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού και Λογισμικού στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων του έργου με ακρωνύμιο «FLOODGUARD» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα–Βουλγαρία 2014-2020 Εκτύπωση
Πέμπτη, 10 Σεπτέμβριος 2020 15:19

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για τηνπρομήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης, οπτικο-ακουστικού & λοιπού εξοπλισμού και λογισμικού Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων του έργου "Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area" με ακρωνύμιο "FLOODGUARD" του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα–Βουλγαρία 2014-2020» (παραδοτέα D3.7.5 και D4.7.2 - CPV 30200000-1, 32232000-8, 32300000-6, 38650000-6, 38221000-0), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ (39.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.