Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα διαχείρισης και σχεδιασμού έργου», που προβλέπονται από το έργο με ακρωνύμιο “Floodguard'' Εκτύπωση
Τετάρτη, 29 Απρίλιος 2020 09:40

Προκήρυξη: α) προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα διαχείρισης και σχεδιασμού έργου», που προβλέπονται από το έργο με ακρωνύμιο “Floodguard”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020 (cpv: 79411000-8, 79415200-8), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (32.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και β) έγκρισης Τεύχους Διακήρυξης με τα επισυναπτόμενα Παραρτήματά του.

ΑπόφασηΘέμα: Προκύρηξη α) προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα διαχείρισης και σχεδιασμού έργου», που προβλέπονται από το έργο με ακρωνύμιο “Floodguard”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020 (cpv:  79411000-8, 79415200-8), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (32.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και β) έγκρισης Τεύχους Διακήρυξης με τα επισυναπτόμενα Παραρτήματά του.

 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.