Διαχειριστική μελέτη Δ.Δ. Άνω Βροντούς - Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο δημόσιο δάσος Άνω Βροντούς του Δασαρχείου Σερρών με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών Εκτύπωση
Τρίτη, 05 Νοέμβριος 2019 09:50
Το Δασαρχείο Νιγρίτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης υπηρεσίας «Διαχειριστική μελέτη Δ.Δ. Άνω Βροντούς - Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο δημόσιο δάσος Άνω Βροντούς του Δασαρχείου Σερρών με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών», (CPV: 77231000-8 υπηρεσίες διαχείρισης δασοκομίας), σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξη, που εγκρίθηκε με την αριθ.19159/30-10-2019 (ΑΔΑ:6ΩΕΣΟΡ1Υ-ΖΗΟ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Σερρών.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Σερρών, στη διεύθυνση: Τέρμα Ομονοίας, 62125, ΣΕΡΡΕΣ, την 19-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: 2321 0 46426/39126 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.