Ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μελανωτήρων (TONER) (εκτυπωτικών μηχανημάτων (CPV: 30192112-9) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.) 2020 Εκτύπωση
Τρίτη, 29 Οκτώβριος 2019 12:10
Αποφασίζουμε την προκήρυξη ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού, κάτω των ορίων, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου / αναδόχων για την προμήθεια μελανωτήρων εκτυπωτικών μηχανημάτων (CPV: 30192112-9) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης έτους 2020 (Διακήρυξη αρ. 08/2019) με εκτιμώμενη συνολική αξία: εβδομήντα δυο χιλιάδες τριακόσια εννέα ευρώ και τρία λεπτά (72.309,03€) χωρίς Φ.Π.Α. ή ογδόντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εξήντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (89.663,20€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
Λήψη Πληροφοριών: Tμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.Θ. (Πληροφορίες): Νικήτας Γεώργιος, Αβραμίδου Ελένη τηλ: 2313 309437-151, Fax: 2310 424346, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη δηλαδή από την Πέμπτη 31/10/2019 και ώρα 08.00 π.μ. μέχρι την Παρασκευή 22/11/2019 ώρα 15.00μ.μ.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.