Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών-κατασκευή ενός σωληνωτού οχετού στο Δ.Δ. Κρώμνης Εκτύπωση
Τρίτη, 18 Ιούνιος 2019 14:15

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση τoυ έργου: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών-κατασκευή ενός σωληνωτού οχετού στο Δ.Δ. Κρώμνης» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 10568/11-06-2019 απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Πέλλας και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Έδεσσας που εγκρίθηκε με την Αρ.Πρ. 11823/30-09-2013 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Πέλλας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.10314/1-8-2016 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Πέλλας, για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 5.724,51€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24%).

 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.