Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια διαφημιστικού υλικού Εκτύπωση
Παρασκευή, 07 Δεκέμβριος 2018 11:50

Η Δ/νση Δασών Ξάνθης στα πλαίσια προώθησης του προγράμματος LIFE FoResMit «RECOVERY OF DEGRADED CONIFEROUS FORESTS FOR ENVIROMENTAL SUSTAINABILITY RESTORATION AND CLIMATE CHANGE MITIGATION» με project number LIFE14 CCM/IT/000905, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφημιστικού υλικού, το οποίο θα φέρει τύπωμα με το λογότυπο του προγράμματος. Η τελική συνολική δαπάνη της προμήθειας να ανέλθει έως του ποσού των 15.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα υποβληθούν αυτοπροσώπως και εγγράφως, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, στις 11π.μ, στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ξάνθης - Ξάνθη, Διοικητήριο, 5ος όροφος, γρ. 519, 671 00 ΞΑΝΘΗ. Η προσφερόμενη τιμή δεν θα συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α και θα είναι ανά είδος υλικού.

 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.