Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού "Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ Κερδυλλίου Όρους και ΔΔΣ Βερτίσκου Όρους-Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο δημόσιο δασικό σύμπλεγμα «Βερτίσκου και Κερδυλλίου Όρους» του Δασ. Νιγρίτας" Εκτύπωση
Δευτέρα, 12 Νοέμβριος 2018 14:15
Το Δασαρχείο Νιγρίτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης υπηρεσίας «Διαχειριστικές μελέτες ΔΔΣ Κερδυλλίου Ορους και ΔΔΣ Βερτίσκου Ορους -Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος στο δημόσιο δασικό σύμπλεγμα «Βερτίσκου και Κερδυλλίου Όρους» του Δασαρχείου Νιγρίτας με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών» (CPV: 77231000-8 υπηρεσίες διαχείρισης δασοκομίας), σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξη, που εγκρίθηκε με την αριθ.18660/ 5-11-2018 (ΑΔΑ:6ΑΨ50Ρ1Υ-ΑΕ3) απόφαση της Δ/νσης Δασών Σερρών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19944.76 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Νιγρίτας, στη διεύθυνση: Αθανασίου Αργυρού 9, 62200, ΝΙΓΡΙΤΑ, την 27-11-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.