Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση της βατότητας ομάδας δασοδρόμων δημοσίων δασών Σαρακήνας, Αδάμ, Πετροκεράσων και του συμπλέγματος Ξυλούπολης-Λαχανά-Βερτίσκου του Δασαρχείου Λαγκαδά για αντιπυρική προστασία έτους 2018" Εκτύπωση
Παρασκευή, 09 Νοέμβριος 2018 09:20

Το Δασαρχείο Λαγκαδά προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: "Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση της βατότητας ομάδας δασοδρόμων δημοσίων δασών Σαρακήνας, Αδάμ, Πετροκεράσων και του συμπλέγματος Ξυλούπολης - Λαχανά - Βερτίσκου του Δασαρχείου Λαγκαδά για αντιπυρική προστασία έτους 2018", για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με αυτεπιστασία, με το σύστημα προσφοράς χαμηλότερης τιμής επί του προϋπολογισμού, για ύψος δαπάνης μέχρι του ποσού των 21.012,25 € (με τον ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Λαγκαδά την 15η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα εννέα ευρώ (339,00 €).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δασαρχείου Λαγκαδά και στο τηλέφωνο 2394025788, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.