Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών Δασαρχείου Σουφλίου έτους 2018 - Βελτίωση αντιπυρικών ζωνών Δασικού Συμπλέγματος Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου Εκτύπωση
Πέμπτη, 06 Σεπτέμβριος 2018 13:10

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών Δασαρχείου Σουφλίου έτους 2018 (2η κατανομή)» -«Βελτίωση αντιπυρικών ζωνών Δασικού Συμπλέγματος Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 17973/6-9-2018 απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Σουφλίου που εγκρίθηκε με την αρ.πρ.7436/22-03-2018 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου, για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 531, Συμπλήρωση αποφάσεων ορισμού υποέργων «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ» με ΚΑΕ2014ΕΠ53100003, με την οποία εγκρίνεται το ποσό των 30.000€ με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Σουφλίου την 20–09–2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.