Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, για την υπηρεσία: «Εγκατάσταση λυομένου οικήματος τύπου Α΄ στη Δασική θέση Βάλε Όρβο, Περιφέρειας Τ.Κ. Καστανερής Δήμου Παιονίας και αντικατάσταση της περίφραξης αυτού» Εκτύπωση
Δευτέρα, 03 Σεπτέμβριος 2018 13:15

Ο Δασάρχης Γουμένισσας Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την υπηρεσία: «Εγκατάσταση λυομένου οικήματος τύπου Α΄ στη Δασική θέση Βάλε Όρβο, Περιφέρειας Τ.Κ. Καστανερής Δήμου Παιονίας και αντικατάσταση της περίφραξης αυτού», σύμφωνα με την Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 9705/31-8-2018 απόφαση Δ/νσης Δασών Κιλκίς και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Γουμένισσας που εγκρίθηκε με την Αριθ. Πρωτ. 9385/23-8-2018 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Κιλκίς, για ύψος δαπάνης ποσό 20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση προς το Δασαρχείο Γουμένισσας από την Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΝ σύμφωνα με την αριθ. 171808/2434/30-7-2018 (ΑΔΑ: ΩΑΤΖ4653Π8-ΙΩΗ) απόφαση του ΥΠΕΝ και την αριθ. 8980/13-8-2018 απόφαση της Δ/νσης Δασών Κιλκίς, τροποποίηση (της 8219/1-8-2018) κατανομής 1ης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του ΠΔΕ 2018, με την οποία, μας κατανεμήθηκε πίστωση 20.000,00 € για την εκτέλεση των εργασιών.

 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.