Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτος 2018 Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου Εκτύπωση
Τρίτη, 31 Ιούλιος 2018 12:45

Το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου, προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117του Ν. 4412/2016 και με Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, το σύστημα μειοδοσία ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας σε έντυπο της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών «Φυτωριακές Εργασίες στο Δασικό Φυτώριο Δασωτού για το έτος 2018» (CPV:77231800-6) με προϋπολογισμό 9.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 14-08-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στα γραφεία του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου, Διοικητήριο Κ.Νευροκοπίου, Τ.Κ. 66033, Κ. Νευροκόπι ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.