Ηλεκτρονικός Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης έτους 2018 (Α.Δ.Μ.-Θ.) Εκτύπωση
Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2018 14:10

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού (CPV: 30197630-1) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης έτους 2018 (Τεύχος Διακήρυξης αρ. 1/2018), συνολικής εκτιμώμενης αξίας εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δυο ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (67.472,41 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δεκατριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (54.413,23 €) χωρίς ΦΠΑ.

 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.