Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση ∆εδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων" Εκτύπωση
Πέμπτη, 08 Φεβρουάριος 2018 13:20

Η Δ/νση Δασών Ν. Καβάλας προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες εργασίες σύνταξης & κατάρτισης χαρτών, ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων, στο πλαίσιο της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, περιοχής αρμοδιότητας ΑΔΜ-Θ στις Περιφερειακές Ενότητες της Α.Μ.Θ.»
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Καβάλας και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί της προεκτιμώμενης αμοιβής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1957/5-2-2018 απόφαση της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Καβάλας.

 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.