Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανόρθωση υποβαθμισμένων δασών (αναδασώσεων) στα ΔΤ 4 & 8 περιοχής Κυργίων του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Πτελέας – Πλατανιάς - Πλατανόβρυσης» Εκτύπωση
Παρασκευή, 13 Οκτώβριος 2017 12:00
Το Δασαρχείο Δράμας προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης –άρθρο 125 του Ν. 4412/2016 σε έντυπο της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου  «Ανόρθωση υποβαθμισμένων δασών (αναδασώσεων) στα ΔΤ 4 & 8 περιοχής Κυργίων του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Πτελέας – Πλατανιάς - Πλατανόβρυσης» (CPV:77231000-8) με προϋπολογισμό 25.000,00  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 26 - 10 - 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στα γραφεία του Δασαρχείου Δράμας, γραφείο 104, Τ.Κ. 66133 Δράμα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Πληροφορίες στα τηλέφωνο 2313309894 & 2313309895, 2521057824-5 FAX επικοινωνίας 2521057705, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Αρναούτογλου Γεωργία και Κωνσταντινίδης Παντελής, Δασολόγοι.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.