Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την επισκευή δύο αντλιοστασίων του Δασικού Φυτωρίου Ν. Χαλκηδόνας. Εκτύπωση
Παρασκευή, 06 Οκτώβριος 2017 09:20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση εγγράφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των δύο αντλιοστασίων του Δασικού Φυτωρίου Ν. Χαλκηδόνας.

 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.