Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών "Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) λαστιχοφόρου φορτωτή με ιπποδύναμη 150 HP και άνω" για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών. Εκτύπωση
Παρασκευή, 22 Σεπτέμβριος 2017 15:00
Το Δασαρχείο Κασσάνδρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 116, 117 και 177 του Ν. 4412/2016 και το ΠΔ 437/81, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών "Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) λαστιχοφόρου φορτωτή με ιπποδύναμη 150 HP και άνω" για την εκτέλεση με αυτεπιστασία των χωματουργικών εργασιών του έργου "Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων Προστασίας Δασών" με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί του τιμολογίου, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 25081/20.9.2017 (ΑΔΑ: ΩΗΣΡΟΡ1Υ-1ΞΟ) Απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Χαλκιδικής και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Κασσάνδρας που εγκρίθηκε με την  Αρ. Πρ. 8996/26.4.2017 (ΑΔΑ: 6055ΟΡ1Υ-4ΒΩ) Απόφαση του Αναπληρωτή Δ/ντη Δασών Ν. Χαλκιδικής, έτσι όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την αρ. πρ. 11531/7.6.2017 (ΑΔΑ: ΨΚΠ1ΟΡ1Υ-8ΑΧ) Απόφαση του Αναπληρωτή Δ/ντη Δασών Ν. Χαλκιδικής, και για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρου 116) και το ΠΔ 437/81 «Περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων».
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Κασσάνδρας την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017, και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους κα Μπαχαντουριάν Μαργαρίτα και κ. Άγγελο Κοσμαδέλη, τηλ.: 2374 0 20797 και 2374 0 22218, στα γραφεία του Δασαρχείου Κασσάνδρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.