Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση εργασιών «Αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας - Συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών του Δασαρχείου ΝΙΓΡΙΤΑΣ έτους 2017» Εκτύπωση
Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2017 12:50
Το Δασαρχείο ΝΙΓΡΙΤΑΣ διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση εργασιών «Αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας -Συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών του Δασαρχείου ΝΙΓΡΙΤΑΣ έτους 2017» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, με ύψος δαπάνης μέχρι 17.000 ευρώ με τον Φ.Π.Α. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 01 - 08 - 2017 και ώρα 10.00 π.μ. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 08 – 08 – 2017, ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη δημοσίευση.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η χρηματοδότηση βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου του τρέχοντος έτους, για την υλοποίηση έργων και εργασιών «Αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας». Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ή εφάπαξ.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2322022450, fax: 2322024776, αρμόδιοι υπάλληλοι Κoι ΦΡΑΓΓΟ ΧΡ.-ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡ. στο τμήμα Ε.Δ.Ε., ΑΘ ΑΡΓΥΡΟΥ 09, Τ.Κ. 622 00, ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΩΝ.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.