Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Προκήρυξη Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση (βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2016».
Προκήρυξη Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση (βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2016». PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 03 Ιούνιος 2016 09:30
Ο Δασάρχης Αριδαίας προκηρύσσει Δημόσιο Τακτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81, με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, κατά μονάδα εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση (βελτίωση) δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας έτους 2016» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την αριθ.7232/1-6-2016 (ΑΔΑ: 7Ρ1ΖΟΡ1Υ-ΑΧΒ) απόφαση Δ/νσης Δασών Πέλλας και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Αριδαίας που εγκρίθηκε με την αριθ. 4138/8-4-2016 (ΑΔΑ: Ω2Ζ2ΟΡ1Υ-ΩΧΒ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Πέλλας και για ύψος δαπάνης μέχρι 31.499,99 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Αριδαίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την αριθμ. οικ.879/26-1-2016 (ΑΔΑ: ΩΥΝ0ΟΡ1Υ-ΕΓΠ) απόφαση του Δ/ντή Δασών Πέλλας, την 15-06-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).
Οι ενδιαφερόμενοι μετά από αίτησή τους, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα Διακήρυξη – Συγγραφή υποχρεώσεων, καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο δίνεται πρωτότυπο από το γραφείο του Τμήματος Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Αριδαίας, οδός Λεωφόρος Ξενιτίδη 18 (τηλ. 2384021242, αρμόδια κα. Α.Νάτσιου ή κ. Α.Βάγιας), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.