Δελτία Τύπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
Αρχική Διαγωνισμοί Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα της Δ/νσης Δασών Ροδόπης με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών έτους 2018»
Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα της Δ/νσης Δασών Ροδόπης με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών έτους 2018» PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 08 Οκτώβριος 2018 10:55

Η Διεύθυνση Δασών Ροδόπης γνωστοποιεί ότι, με την αριθ. πρωτ. 17744/02-10-2018 απόφαση της αναπληρώτριας προϊσταμένης, εγκρίθηκε η διενέργεια δημόσιου, συνοπτικού διαγωνισμού, με σκοπό την επιλογή αναδόχου, για την υλοποίηση του υποέργου: «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος σε συμπλέγματα της Δ/νσης Δασών Ροδόπης με λήψη δοκιμαστικών επιφανειών έτους 2018», συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 20.156,92 €, χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ 24% και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ο διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, εκφραζόμενου σε ακέραιες μονάδες (%), επί των τιμών μονάδας των επιμέρους δράσεων του τιμολογίου της υπηρεσίας, χωρίς τη δαπάνη ΦΠΑ 24%.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.