Δελτία Τύπου

Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί Διενέργεια Διαγωνισμού του έργου "Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών πρασιών του Δασικού Φυτωρίου Λαγκαδά"
Διενέργεια Διαγωνισμού του έργου "Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών πρασιών του Δασικού Φυτωρίου Λαγκαδά" PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 13 Απρίλιος 2018 10:06

 

Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου: «Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών πρασιών του Δασικού Φυτωρίου Λαγκαδά».

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την επιτροπή διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και με βάση τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Ολόκληρο το τεύχος δημοπράτησης θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016 και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης www.damt.gov.gr. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από εμάς και η δαπάνη εκτέλεσης της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 13 Απρίλιος 2018 09:06
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.