Δελτία Τύπου

Αρχική Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «Βελτίωση Βατότητας δασικού οδικού δικτύου (περιοχών Μαριών – Λιμεναρίων) της Ν. Θάσου, έτους 2017 », προϋπολογισμού 23.500,00 €, με ΦΠΑ
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «Βελτίωση Βατότητας δασικού οδικού δικτύου (περιοχών Μαριών – Λιμεναρίων) της Ν. Θάσου, έτους 2017 », προϋπολογισμού 23.500,00 €, με ΦΠΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 21 Αύγουστος 2017 12:29

 

Το Δασαρχείο Θάσου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις α) Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117 β) Π.Δ. 437/81 (Α΄120) «περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων» γ) τους όρους της διακήρυξης του έργου, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Βελτίωση Βατότητας δασικού οδικού δικτύου (περιοχών Μαριών – Λιμεναρίων) της Ν. Θάσου, έτους 2017».
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.
Προϋπολογισμός έργου 23.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δασαρχείου Θάσου, οδός Α. Θεολογίτη 2, την 31/08/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από κα Βαρβάρα Κομνηνού τηλ. 2313309796 και κο Δημήτριο  Φλωρά τηλ. 2313309792 ή στα γραφεία του Δασαρχείου Θάσου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

diavgeia_logo2
newspaper1
assessment
diames_original
galazies-simees2-t
EPPERAA180
Syzefxis
Ermis
Civil protection
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
 

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "cookies" για τη σωστή λειτουργία & βελτιστοποίηση της εμφάνισης των σελίδων.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.